• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Theo Hướng dẫn số 19 HD/TĐTN ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kiên Giang về việc "Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ phục vụ giảng dạy, học tập 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên"

Việc học tập 6 bài lý luận chính trị là nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng, lập trường quan điểm chính trị cho ĐVTN; để việc sử dụng bộ bài giảng đảm bảo chất lượng mang lại hiệu quả cao nhất trong việc giảng dạy và học tập 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, ĐVTN, nay, BTV Tỉnh Đoàn  đăng tải 6 tập phim và bộ Slide bài giảng 6 bài luận chính trị để các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tải về triển khai thực hiện.

  * 6 tập phim:

 

PHIM BÀI GIẢNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TẬP 1

 

 

PHIM BÀI GIẢNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TẬP 2

 

 

PHIM BÀI GIẢNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TẬP 3

 

 

PHIM BÀI GIẢNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TẬP 4

 

 

PHIM BÀI GIẢNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TẬP 5

 

 

PHIM BÀI GIẢNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TẬP 6

 

Số lần đọc: 17881

Tin liên quan