• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website

I/ GIỚI THIỆU :
Từ  xa xưa, vấn đề truyền tin, liên lạc đã được đặt ra nhằm giải quyết những nhu cầu tin tức của con người và ngày nay khoa học đã giúp con người thông tin liên lạc thông qua các phương tiện tối tân nhất. Có thể nói “Lịch sử  truyền tin phát tin gắn liền với lịch sử phát triển con người”. Chẳng hạn  cổ xưa con người dùng : mỏ, trống, tù và, khói, chim câu để nhắn tin.  Ngày nay người ta dùng các ký hiệu thay chữ để ghép thành câu để thông tin cho nhau có rất nhiều hình thức, đa dạng phong phú : Gửi thư qua bưu điện - điện tín - Điện thoại, Fax, Internet ...
Ở giáo trình này, “ Truyền tin được giới thiệu ở góc độ tìm hiểu về một số loại hình “ truyền tin” trong hoạt động dã ngoại của tổ chức Đội TNTP. HCM

II/ KHÁI NIỆM :
- Truyền tin là gì ? Truyền tin là đem, đưa, chuyển tin đi.
- Tin : Bản tin thể hiện nội dung thông báo một sự việc, một hiện tượng giữa người phát tin với người nhận tin.

III/ Ý NGHĨA VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ HÌNH THỨC TRUYỀN TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI :
Trong những hoạt động  dã ngoại của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh,  nếu đưa vào một số hình thức truyền tin như dùng : tín hiệu Morse, cờ Semafore, dấu đi đường, mật thư ... thì hoạt động trở nên phong phú hấp dẫn hơn, sinh động hơn. Ngoài ra, các loại hình truyền tin đã nói ở trên cũng là công cụ giúp các em Đội viên rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận, óc suy luận.

IV/ MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI TRUYỀN TIN BẰNG TIẾNG VIỆT :
Khi sử dụng một số loại hình truyền tin, thì các con chữ đều được mã hóa thành tín hiệu tùy hình thức, hoặc là Morse; hoặc Semafore, hoặc Mật thư ... Nhưng Tiếng Việt có đặc điểm riêng biệt là có dấu mũ; dấu thanh, vì vậy cần phải biết các qui ước sau :

1-  Cách viết “ dấu mũ”:

 =  AA  Ô =  OO
Ă = AW  Ơ = OW
Đ = DD  Ư = UW
Ê = EE  ƯƠ = UOW

2-  Cách viết “ Dấu thanh”:

- Dấu sắc   :  S ( / )
- Dấu huyền  : F ( )
- Dấu hỏi  : R ( ? )
- Dấu ngã  : X ( ~ )
- Dấu nặng  : j ( . )

3-  Chữ viết tắt :

 PH = F
 GI = I
 QU = Q
 

Số lần đọc: 26812

Tin liên quan
DẤU ĐƯỜNG(16.02.2009)